Wednesday, July 26, 2017

(1378) Ninja are everywhere, part 441


Here, at a Lego store in Tokyo Station.

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1378) Οι νίντζα είναι παντού, μέρος 441


Εδώ, σε ένα κατάστημα της Lego στον σταθμό του Τόκιο.

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Tuesday, July 25, 2017

(1377) Augmented reality...


...doesn't always need to be high-tech. Sometimes, like here, in the case of the Kaminarimon (雷門) gate of Sensoji (浅草寺) temple, symbol of Asakusa and Tokyo in general, the tiles on whose roof need change, it only takes a tarp and a life-size picture of the roof.

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1377) Η επαυξημένη πραγματικότητα...


... (augmented reality που λένε και στα ξένα) δε χρειάζεται να είναι πάντοτε χάι-τεκ. Μερικές φορές, όπως εδώ, στην περίπτωση της πύλης Καμιναριμόν (雷門) του ναού Σενσότζι (浅草寺), συμβόλου της Ασακούσα και ολόκληρου του Τόκιο, τα κεραμίδια στη στέγη της οποίας χρειάζονται αλλαγή, αρκεί ένας μουσαμάς και μια φωτογραφία της στέγης σε φυσικό μέγεθος. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Monday, July 24, 2017

(1376) Festivals...


...in a galaxy, far, far away.


And yes, festivals too need great power -and great responsibility. 

(For a bigger version of these pictures both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1376) Πανηγύρια...


...σε έναν γαλαξία  πολύ, πολύ μακριά. 


Και ναι, και τα πανηγύρια χρειάζονται μεγάλη δύναμη -και μεγάλη ευθύνη.

 (Για τις ίδιες φωτογραφίες σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Friday, July 21, 2017

(1375) ビスケットの次に


この前、奇妙な場所でスイカをみつけたと書いた。今度はもっと変な場所で見つけた。塩と一緒に日本のアルコール、焼酎に入っている。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。

(1375) After biscuits...


...about which I wrote the other day, more weird places to find watermelon. Here, together with salt in shochu (焼酎), Japan's other national drink.  

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1375) Μετά τα μπισκότα...


...για τα οποία έγραφα προ ημερών, άλλα απίθανα μέρη για να βρει κανείς καρπούζι. Εδώ, μαζί με αλάτι μέσα σε σότσου (焼酎), το άλλο εθνικό ποτό της Ιαπωνίας.  

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Thursday, July 20, 2017

(1374) ありきたりの風景


子供たちが一人で電車に乗る。親が近くにいるわけではない。今まで私が書いて来た日本の姿をこれ以上物語ってくれる風景があるだろうか。しかも雄弁に語っている。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。

(1374) The very common sight...


...of children this small riding the trains alone (there was no parent nearby) says much more about Japan than I could ever write. And in a much more eloquent way.

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1374) Το πολύ συνηθισμένο θέαμα...


...τόσο μικρών παιδιών να παίρνουν μόνα τους τα τρένα (δεν υπήρχε κοντά γονιός) λέει πολύ περισσότερα πράγματα για την Ιαπωνία από όσα θα μπορούσα να γράψω εγώ. Και με πολύ πιο εύγλωττο τρόπο.


 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Wednesday, July 19, 2017

(1373) 朝の風景


浅草の早朝。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。

(1373) Street scenes


In Asakusa, early in the morning.

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1373) Σκηνές του δρόμου


Στην Ασακούσα, νωρίς το πρωί. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Tuesday, July 18, 2017

(1372) 高い食べ物


前に詳しく書いたように、スカイツリーは634mととても高い。天丼は色々な物をてんぷらにして丼に入ったご飯にのせて出されるとても美味しい食事だ。この看板に書いてあるスカイツリーがどんなものかは分からない。確かに分かっているのは、穴の部分から顔を出して自分が天ぷらになったみたいにして写真を撮れるということ。気になるので、もっと調べてみようと考えている。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。

(1372) Tall food


Sky Tree (スカイツリー) is a very tall (2,080 ft) tower about which I have written extensively in the past. Tendon (天丼) is a very nice dish where various ingedients fried in the tempura (天ぷら) style are served in a bowl of rice. I don't know what the Skytree Tendon mentioned in the sign is but I do know that you can take a picture of yourself as it if you put your head in the hole and because I have a suspicion, I intend to investigate a little further.  

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1372) Ψηλό φαγητό


Το Σκάι Τρι (Skytree/スカイツリー) είναι ένας τεράστιος (ύψους 364 μέτρων) πύργος για τον οποίο έχω γράψει αρκετά στο παρελθόν. Το τέντον (天丼) είναι ένα πολύ ωραίο φαγητό όπου διάφορα υλικά τηγανισμένα στο στίλ "τέμπουρα" (天ぷら) σερβίρονται σε ένα μπολ με ρύζι. Το Σκάι Τρι Τέντον που γράφει η ταμπέλα δεν ξέρω τι είναι όμως ξέρω ότι μπορείς αν θέλεις να βγεις φωτογραφία σαν αυτό αν βάλεις το κεφάλι σου και επειδή έχω μια υπόνοια, σκοπεύω να το ψάξω λίγο περισσότερο. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Monday, July 17, 2017

(1371) 生活費


以前にも書いているが日本のスーパーマーケットではとても素晴らしい値引きがある。例えば、こちら。エビチリソース、チキンカツサンド、小さなピザ4切れ、ホットドッグ日本、おにぎり3個、占めて840円也。何故?お握りは20%引きでそれ以外は半額。だってもう夜遅いし、スーパーだって在庫を整理したいからね。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。

(1371) Cost of life


As I have written before, even if you don't look very hard, you can find in Japanese supermarkets some very good bargains. Here. for example, we had shrimp in spicy sauce, breaded chicken cutlets, a small, four-slice pizza, two hot-dogs and three onigiri with a total cost of 840 yen i.e. 7,50 dollars. The reason? The onigiri were 20% down and the rest of the stuff were 50% down because it was night and the supermarket wanted to get rid of its stock.

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1371) Κόστος ζωής


Όπως έχω γράψει και άλλοτε, ακόμα και αν δεν ψάξει κανείς πολύ, μπορεί να βρει στα ιαπωνικά σούπερ-μάρκετ πολύ καλές προσφορές. Εδώ ας πούμε, είχαμε γαρίδες με καυτερή σάλτσα, κοτόπουλο πανέ, μία μικρή πίτσα τεσσάρων κομματιών, δύο χοτ-ντογκ και τρία ονίγιρι με συνολικό κόστος 840 γεν, ήτοι 6,50 ευρώ. Ο λόγος; Τα ονίγιρι είχαν έκπτωση 20% και τα υπόλοιπα 50% γιατί ήταν βράδυ και το σούπερ-μάρκετ ήθελε να ξεφορτωθεί το στόκ του.  

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Friday, July 14, 2017

(1370) 夫婦岩


三重県、伊勢神宮から少し離れた二見興玉神社に徐々に近づいて行っても、これから並大抵じゃないものを見るんだと知らせるものは特にない


良くある色の神社が二つ。


カエルの置物。


だがその脇の海には、日本で最も写真に撮られている風景の一つがある。それは夫婦岩と呼ばれる夫婦が寄り添うのに例えられる岩であり、日本を産んだという伝説のイザナギの神とイザナミの神を表している。


こちらは、違う角度から撮った岩。これだと岩の大きさがイメージできるだろう。


地図にはそれぞれの岩の名前が書いてある。左から「獅子岩」「烏帽子岩」「屏風岩」そして「夫婦岩」だ。


最後にもれなく自動販売機も。

(夫婦岩周辺で撮った写真はまだまだあるので、Flickrでご覧ください)

(1370) Married rocks


Getting close to the Futami Okitama Jinja (二見興玉神社) shrine in Mie Prefexture's Futami, in the broader area of the Ise Grand Shrine, you don't notice anything that warns you that you are going to see something unusual: 


A shrine (actually two) with the usual right colors...


...and a fixation with frogs.


But in the sea, next to it there is one of Japan's most phtographed spots. It is the "Meoto Iwa" (夫婦岩) pair of rocks, literally "married rocks" representing the pairing of the deities Izanagi (イザナギ) and Izanami (イザナミ) that. according to mythology, created Japan.  


Here, the pair from a different angle so you can get an idea of their size,  


with a map with the names of each rock. From left to right "Shishi-iwa" (獅子岩), "Eboshi-iwa" (烏帽子岩), "Byobu-iwa" (屏風岩) and "Meoto-iwa" (夫婦岩)


and of course on a vending machine. 

(For more pictures from that spot, check my "Meoto Iwa" album on Flickr)

(1370) Παντρεμένοι βράχοι


Πλησιάζοντας τον σιντοϊστικό ναό Φουτάμι Οκιτάμα Τζίντζα (二見興玉神社) στο Φουτάμι του νομού Μίε και στην ευρύτερη περιοχή του μεγάλου ναού του Ίσε, δεν υπάρχει κάτι που να σε προειδοποιεί ότι πρόκειται να δεις κάτι πέρα τα συνηθισμένα:


Ένας ναός (για την ακρίβεια δύο) με τα γνωστά έντονα χρώματα...


...και με μια εμμονή με τους βατράχους.


Όμως στη θάλασσα δίπλα, υπάρχει ένα από τα πιο πολυφωτογραφημένα σημεία της Ιαπωνίας. Πρόκειται για το ζευγάρι βράχων "Μεότο Ίουα" (夫婦岩), επί λέξει "παντρεμένων βράχων") που αντιπροσωπεύουν το ζευγάρωμα των θεοτήτων Ιζανάγκι (イザナギ) και Ιζανάμι (イザナミ) που κατά τη μυθολογία δημιούργησαν την Ιαπωνία. 


Εδώ το ζευγάρι από μια άλλη γωνία για να πάρετε μια ιδέα για το μέγεθός τους, 


με έναν χάρτη που λέει τα ονόματά των βράχων. Από αριστερά το "Σίσι-ίουα" (獅子岩), "Εμπόσι-ίουα" (烏帽子岩), "Μπιόμπου-ίουα" (屏風岩) και "Μεότο-ίουα" (夫婦岩), 


και βεβαίως σε έναν αυτόματο πωλητή.  

 (Για περισσότερες φωτογραφιες από το μέρος, δείτε το άλμπουμ «Meoto Iwa» στο Flickr).

Thursday, July 13, 2017

(1369) 原宿らしさを求めるなら


これ以上はなかろう。


いや、サムライを加えてみたらどうかな?

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。


(1369) It doesn't get more Harajuku...


...than this.


Actually it does -if you add a samurai. 

(For a bigger version of these pictures both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1369) Πιο Χαρατζούκου...


...δε γίνεται. 


Γίνεται -αν προσθέσεις και έναν σαμουράι. 

 (Για τις ίδιες φωτογραφίες σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).